Oprensning af grøften mod syd ………..

Grøftens funktion er afvanding, for at afhjælpe store mængder af overfladevand i Haveforeningen.  Derfor er det vigtigt at man undlader at fylde haveaffald, afklippede grene og lignende  i grøften.

Oktober 2020