Når du vil sælge

1. Du skal have en ibrugstagningstilladelse på dit hus, når du skal sælge. Det gør du ved at lave en byggeansøgning, som skal afleveres på Aarhus Kredsen. En ibrugstagningstilladelse er altså en byggetilladelse med tilbagekende kraft. Er dit hus under 40 kvm og bygget før 1978 er du dog fritaget. Når aarhus Kredsen har modtaget din byggeansøgning kommer de ud og syner din have for at tjekke at oplysninger og tegninger stemmer overens med det oplyste.

2. Det første skridt er, at du skal  kontakte formanden i foreningen om, at du gerne vil sælge, som aftaler et møde med dig om, at mødes i din have, for at måle om dit hus er over 40 kvm, er det over 40 kvm skal det lovliggæres inden du kan sælge. 

3. Tillæg til Lokal plan 538 har Aarhus Kommune givet en dispensation på 10 kvm ekstra, som formanden hjælper dig med, at ansøge. Så du må have 50 kvm, sammen med byggeansøgning på de 40 kvm der er bygget + 15 kvm overdækket terrasse.

4. Når du så har lovliggjort dit hus, kotakter du igen formanden, som kommer og godkender byggeriet, som så bestiller tid hos Aarhus Kredsens byggekonsulenter, som kommer og godkender, samt udsteder ibrugstagningstilladelse.

5. Når du har fået dit hus synet og udstedt en ibrugstagningstilladelse. 

6. Du giver formanden beked om at din have skal vurderes. Som bestiller tid hos vurderingsudvalget til en vurdering.

7. På vurderingsdagen  udfylder du en ejererklæring og en opsigelse af foreningen, samt betaler 1060,00 kr. for en vurdering.

8. Når vurderingen er lavet, melder formanden tilbage, der sørger for, at få sat dit hus til salg ved intern/ ekstern venteliste.

Konstaterer vurderingsudvalget at dit hus er over 40 kvm g du ikke har en ibrugstagningstilladelse, kan vi ikke sælge dit hus. Dette betyder at proceduren starter forfra og at du skal betale for en ny vurdering hvor alle kvm er godkendt.

Er du som sælger ikke enig i vurderingen har du 14 dage til at anke. Bestyrelsen har også mulighed for at anke.

                                                                               OBS!

DU SKAL REGNE MED AT VI HAR EN KØBER 1 UGE EFTER AT HUSET SÆTTES TIL SALG.

Vurderingsudvalget består af:

Andreas, have 79
Jacob, have 77
Thomas, have 17  supp.
Anders, have 32   supp.