Der var engang…

Et af de første huse der blev bygget på “Arealet Skejby Nord, 1. afdeling” – senere kom navnet Humlehaven.

August 2019 – På besøg hos Birtha & Jørgen i have nr. 34

Imens Birtha laver kaffe, fortæller Jørgen at de har haft deres have i Humlehaven siden 1973. Birthe stikker hovedet ud i den hyggelige havestue, hvor vi sidder og supplerer, hun fortæller at de købte grunden i februar 1973, af en ung mand. Birtha serverer kaffen og sammen fortsætter de beretningen om de første år i Humlehaven. De fortæller, at de var 3 år om at bygge huset. De byggede i weekender, ferie og nogle gange også om aftenen efter arbejde.  På deres havegang var der 3-4 byggerier i gang samtidig, så man hjalp hinanden, på den måde fik de et tæt sammenhold og mange gode venner. I 1973 var der lagt strøm ned i alle veje og havegange, det var valgfrit om man ville være med, man skulle selv betale tilslutning, det var ikke alle der havde råd i starten, så imens man byggede lånte man strøm, hos dem der havde fået det tilsluttet. Der skulle også betales for kloaktilslutning, det var ikke valgfrit, så når vi var 3 år om at bygge færdigt handlede det også om, at der skulle skrabes penge sammen, fortæller Jørgen. Han fortsætter og fortæller, om de mange byggerestriktioner. Kommunen blandede sig i alt i starten, husenes byggestil, farvevalg, taghældning og tagbeklædning. Sådan er det heldigvis ikke mere.

Efter ca. 3 års byggeri, var huset så færdigt at de flyttede herud om sommeren, sammen med deres to børn. Der var rigtig mange børn herude dengang, de legede på kryds og tværs, næsten altid udenfor. Om sommeren kom mange af koloniens børn på et lille husmandssted i nærheden, de hjalp til med alt muligt, og fik til gengæld lov til at ride på gårdens heste. Birtha fortæller om ture til engen, hvor de samlede vilde blomster som de tørrede og pressede i telefonbøger bagefter. Jørgen kommer i tanke om telefonboksen, oppe ved den store parkeringsplads, ikke sådan en som man kendte fra byens gader, bare en stander som man fik en nøgle til, inde bag lågen var der en telefon. Jørgen mener at den faktisk står der endnu – inde midt i den hvide syren på græsstykket ud mod vejen. Haveforeningen betalte abonnementet og man puttede penge i for at betale for sin egen samtale.

Jørgen og Birtha fortæller, at der tidligere var mange fester herude, på deres havegang holdt de hvert år deres egen sommerfest. Man slæbte simpelthen borde og stole ud på havegangen og festede der, nogle gange med bål og helstegt pattegris. Man kom hos hinanden, hjalp hinanden, fik en øl eller en kop kaffe, spillede kort og kom hinanden ved. Men der var jo heller ingen der havde fjernsyn eller computer dengang, siger Jørgen.

Birtha finder billeder frem og fortæller om koloniens fælles sommerfester igennem årene, med lejet telt og mange aktiviteter, altid med fælles morgenmad, børnefest om eftermiddagen og voksenfest om aftenen. I en grønt ringbind har Birtha gemt, invitationer fra alle årenes arrangementer – fra mange sommerfester, børnefester, høstfester, fælles udflugter til Djurs Sommerland , sange og andre minder om mange år i Humlehaven.

Inden jeg takker for kaffen og de mange historier, synes Jørgen at jeg lige skal høre historien om ”landevejsrøveren”  – det ligger mange år tilbage, men manden  havde boet herude i nogle år, da han blev snuppet af politiet, for et røveri på en pengetransport. Han havde været i fængsel før, men var blevet løsladt før tid. Men de år fik han lagt oveni den nye straf, senere solgte han sit hus.  Jeg spørger, hvorfor han hed landevejsrøveren ? Jørgen griner og siger, han røvede jo en pengetransport på en landevej  – Birtha ryster på hovedet og siger, at det kun er Jørgen der kalder ham det. Jørgen fortæller, at der en anden gang var en anden bankrøver, der havde gemt nogle penge i sin have – der var politiet herude i flere omgange med hunde og lede, de gravede i flere haver, men fandt aldrig noget.

Inden jeg går, spørger jeg om hvad den største forskel på dengang og nu er, de svarer begge uden betænkningstid : ”dengang var der megen mere kommen hinanden ved”.

Tak for en hyggelig eftermiddag, tak for kaffe og de mange minder og ”røverhistorier” ………   Lis, have nr. 48

Udpluk fra Humlehavens første bestyrelsesprotokol fra 1972 – 1986 

Inge lånte mig i sommeren 2019, den allerførste forhandlingsprotokol for Humlehaven. Den indeholder referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder fra 26. januar 1972 frem til september 1986. Det har været interessant læsning – noget mere end andet –  de første haver og enkelte huse er etableret på området i 1970. Den stiftende generalforsamling er først gennemført i januar 1972. Jeg har plukket lidt af det, jeg fandt mest interessant i det historiske materiale.
Venlig hilsen Lis ( have nr. 48 )

 26.1.1972 ”Stiftende generalforsamling for lejerne på arealet Skejby Nord 1. afd. – Fremmødte 52 lejere + kredsbestyrelse. Navn vedtaget HUMLEHAVEN, 1. afd.”.           På GF blev bl.a. fremhævet at :”Kloakering er nu, trods store besværligheder på grund af vanskelige jordbundsforhold, bragt i orden.” – ”Vejanlægget er ligeledes bragt i orden og der er plantet hække.” Kredsformanden, der var mødeleder omtalte : Der er besvær med udlejningen af haverne, men Kredsen håber at det vil lykkes at få alle haver udlejet i det kommende forår”. Humlehavens første formand blev valgt : Kurt Suurland Have nr. 75

13.4.1972  Citat fra bestyrelsesmøde : ”Den indrykkede annonce resulterede i salg af 4 haver således, at der nu er 15 ledige haver tilbage”.

23.5.1972  Citat fra bestyrelsesmøde : Angående en telefonboks i kolonien, som mange har ønsket, er det blevet undersøgt af formanden – boksen vil koste 20 kr. pr. have – anskaffelse af telefonboksen vedtaget”.

2.7.1972  Citat fra bestyrelsesmøde : Bestyrelsen gennemgår alle haverne for at efterse om alle er blevet passet. 6 haver udpeges som utilfredsstillende rengjorte og man enes om at give disse haver en skriftlig påmindelse”. 4 haver udvælges som overfor Kolonihavekredsen indstilles til præmiering. Haverne 53 – 49 – 51 – 52, da en have kun kan præmieres med 5 års mellemrum vedtages at det ene års præmierede haver udvælger næste års haver til præmiering.                                                                     ”Græsset på de grønne områder trænger til at blive slået, man diskuterer om man skal købe en lille traktor til dette brug, man enes om i første omgang at spørge gårdmanden, om han vil slå græsset for os og til hvilken pris. Bestyrelsen beslutter at købe en le”.

30.7.1972  Citat fra bestyrelsesmøde : ”Der er nu i 38 haver opført huse og i 7 haver anlagt fundament”. Resultatet af Kredsens præmiering blev, 1. præmie have nr. 49,      2. præmie have nr. 53, flidspræmie have nr. 51.

14.9.1972 Citat fra bestyrelsesmøde : ”Elektricitet i kolonien er blevet undersøgt og vil koste ca. 1600 kr. pr. have, såfremt man anvender luftledning, hvorimod den til koste ca. 2200 kr. pr. have hvis man ønsker kabel i jorden” .

16.10.1972 Citat fra GENERALFORSAMLING : ”Ang. fjernelse af køkkenaffald, mener man at dette må ske en gang om ugen, men da dette er en dyr foreteelse, vil man vente til behovet bliver lidt større”. ”Ang. elektricitet, er dette blevet undersøgt og vil koste 2200,- kr. pr. have til havelågen, ind til huset bliver prisen ca. 5000,- kr. pr. have, såfremt det kan betales over 10 år vil det koste 80,- kr. om måneden pr. have, hvilket bestyrelsen mener er for stor en belastning.” ”Formanden gør opmærksom på at foreningens love skal overholdes, den eftergivenhed som har været, kan ikke fortsætte, problemer som parkering på de små veje, så kan der kræves erstatning hvis en bil holder i vejen for andres passage. ”Bestyrelsen ser gerne et marketenderi etableret til foråret, og har reserveret plads på den nederste del af den store parkeringsplads, et sådant bliver på marketenderiets egen regning og risiko. Ansøgning skal være bestyrelsen i hænde senest 1. dec. 1972”.

7.3.1973 Citat fra bestyrelsesmøde : ”Den dårlige asfaltvej midt igennem vores koloni diskuteres, og man enes om at rette henvendelse til kredsen om at få vejene repareret. Vores egne veje har også fået nogle huller som vi må se at få lavet”: ”Da der ikke har meldt sig nogen ang. marketenderi bliver dette sikkert ikke i sommeren 73 vi får et sådant”. ”Grøften igennem kolonien diskuteres lidt, hvad skal vi gøre ved den, den er jo fredet, vi vil prøve at slå den mådeligt med le”

17.4.1973 Citat fra bestyrelsesmøde: ” Angående det vand der står på det grønne område nær ved bækken, har vi fået oplyst, at såfremt vi ønsker at få drænet, skal dette udføres af Aarhus Kommune, men betales af Foreningen. Bestyrelsen enes i første omgang at plante nogle birketræer, som jo har et stort vandforbrug, og se om disse vil kunne holde vandet borte”

20.6.1973  Citat fra bestyrelsesmøde – planlægning af Sct. Hans fest : ”Konkurrence for børn – Børn under 6 år, Lakridsspisning. Børn fra 6-10 år, sækkeløb og kartoffelløb. Børn over 10 år, sækkeløb og tovtrækning. Der uddeles 2 præmier for hvert løb i alle konkurrencer, efter dette uddeles 2 pølser+ 1 vand + 1 ispind pr. barn. Konkurrence for voksne – ballonpumpning, indpakning i toiletpapir, kartoffelløb. Også her uddeles 2 præmier i hver konkurrence. 2 stk. præmier = 2 fl. vin er blevet foræret foreningen af Købmand Opstrup , Vericenter. 2 stk. præmier = 2 dunke Goriol er blevet foræret af Trælastimporten i Sydhavnen. Man beslutter at købe 5 serier til Amerikansk lotteri med 2 præmier for hver serie. Festen sluttes med bål, hvor man synger Midsommervisen”. 

15.8.1973 Citat fra bestyrelsesmøde : ”Formanden forklarer at der nødvendigvis må etableres en eller anden form for renovation i kolonien” ”En afgørelse herom vil blive lagt op til generalforsamlingen”. ” Flere haver skæmmer området, bestyrelsen beslutter at fremsende breve desangående”. ”Vedr. bækken, som jo ingen synes om, har der været talt en del om at den muligvis er sundhedsfarlig, forskellige instanser fra Sundhedsvæsnet har besigtiget den og taget prøver, men nogen endelig klarhed er endnu ikke fremkommet”.

20.9.1973 Citat fra bestyrelsesmøde: ”Præmiefest afholdes i Kongreshuset, præmie til haverne 46 – 6 – 66”. ”Vedr. hæk, er det nu blevet tilladt at plante liguster, spørgsmålet afgøres ved afstemning”. ”Ang. vores bæk, er denne blevet kontrolleret af Sundhedsmyndighederne og laboratoriets bedømmelse viser at den er forurenet og med en vis sundhedsfare, vi søger derfor Aarhus Kommune om at få den overdækket”.

22.10.1973 Citat fra bestyrelsesmøde : ”Ang. problemer med bækken, er der kommet brev fra Aarhus Kommune, som meddelte at vi ikke kan få den overdækket, men den vil blive renset og afløb fra Skejby vil blive kontrolleret”. ”Den forventede reparation af vejen, viste sig ikke at blive til noget i denne omgang”.

29.10.1973 Citat fra GENERALFORSAMLING : ”Formanden nævner bækken som det største problem i kolonien i øjeblikket, han nævner også hastigheden i kolonien, fordi nogle biler kører for stærkt, det påtales også at bilisterne skal benytte parkeringspladserne”. ”Konstitueret Kredsformand Bent Jensen fortæller vedr. bækken, at vi sikkert ikke må regne med at få bækken overdækket, da den er en naturlig vandvej”. På et spørgsmål fra have 11 om bækken er fredet, svarer formanden : ”Bækken bliver måske ikke overdækket fordi det er en naturlig vandvej, men der er alligevel den mulighed at vi kan få det stykke der går igennem kolonien lagt i rør og ledet i kloakken i stedet for som nu i Egå’en”. ”Afstemning vedr. hæk. Da alle yderhække skal være ens, stemmer man om der skal plantes liguster eller vi skal bibeholde og reparere vores bøgehække. 15 stemmer for bibeholdelse af bøgehækken, 22 stemmer for liguster – hver have skal selv betale og plante sin hæk, ved afstemning besluttes at denne skal være plantet inden 1. maj 1974”. ”Afstemning vedr. renovation. Bestyrelsen har undersøgt hvilke muligheder vi har for renovation i kolonien. Dels kan man købe en container, dels er det muligt at få affald fjernet ved sække. Afstemning for container 31 stemmer, afstemning for sækketømning 2 stemmer. For at få penge til at betale for en container og tømning besluttes at forhøje havelejen med 5 kr. pr. måned til 85 kr. fra 1 jan.1974”.

25.3.1974  Citat fra bestyrelsesmøde : ”Formanden meddelte at der nu var oprettet kontrakt med Jysk Industrirenovation.” ”Økonomien er ikke for god i øjeblikket, men når den bliver lidt bedre vil der blive opstillet blomsterkummer ved nedkørslerne til sidevejene”. Der vil blive lavet skilte til opsætning i kolonien, da parkering kun er tilladt på P. pladserne”. ”have nr. 6 – 7 – 19 – 28 er i øjeblikket til salg”.

9.9.1974  Citat fra bestyrelsesmøde : ”Der har været gennemgang af kolonien d. 1. sept. 1974 og man drøftede de ulovlige bygninger der er opført, ligeledes er man enedes om at sende en skriftlig skrivelse til ejeren af en have der ikke er tilstrækkeligt rengjort”. Flere lejere har af Aarhus Kommune fået en skriftlig skrivelse om at ulovlige bygninger skal være fjernet senest d. 1. februar 1975”. ”Den årlige præmiefest afholdes i Kongreshuset d. 12. oktober 1974, der er givet 3 præmier til Humlehaven, have nr. 44 – 60 – 8”. Bestyrelsen er enedes om at flytte containeren ned til bækken, og man vil støbe et fundament til den, og samtidig forsøge at få drænet omkring den”.

28.10.1974  Citat fra GENERALFORSAMLING : Formanden nævner i sin beretning : Containeren er blevet en stor succes – henstilling til at ophøre med ulovlig afbrænding – vis hensynsfuld kørsel i kolonien og respekter legende børn – ingen parkering på havegangene kan ende med uddeling af bøder.” ”Da der til sommer skal gå kreaturer på marken ud mod Randersvej og der derved skal hegn omkring, har bestyrelsen fået lov til at klippe hegnet over, og opsætte en mølle, så der stadig er gennemgang til og fra rutebilen”. ”Vi har fået lagt kabler ned i vejen til elektricitet”. ”Man kan se et godt resultat af det pålagte pligtarbejde”. ”Bækken er sundhedsfarlig, og der er forsøgt at få den dækket til så man kan udnytte hele arealet, men på grund af byggestop kan det ikke lade sig gøre, men der bliver presset på for at få den dækket  til. ”Der er kommet et forslag om oprettelse af et festudvalg”. ”3 medlemmer blev valgt til festudvalget”. Spørgsmål fra have nr. 21, haven står under vand, kan den blive drænet?” ”svar, vi har set på det, det er kommunen der skal lave det, så der bliver presset på for at få det i orden”. Spørgsmål fra have nr. 61, Der er så sumpet, at hækken går ud ?” Svar, Der bliver drænet når containeren bliver anbragt på sin nye plads”.

4.11.1974 Citat fra bestyrelsesmøde : Bestyrelsen drøftede drænet ved have nr. 57, og man blev enige om at indkalde til pligtarbejde, så vi kan få det ordnet til foråret”.

5.6.1975  Citat fra bestyrelsesmøde : ”Der er af kommunen sendt brev til 2 haver om at få de ting der ikke er lovlige bragt i orden indenfor et vist tidsrum, bliver dette ikke overholdt , vil de nævnte lejere få en opsigelse af lejemålet fra Foreningen i et anbefalet brev”. ”Brønden med vandmåleren står under vand, så kommunen ikke kan få læst af, man vil forsøge enten at dræne eller at hæve brønden et stykke over vejen”.

18.6.1975  Citat fra bestyrelsesmøde: ”Mødte var samtlige bestyrelsesmedlemmer med damer”. ”Det blev besluttet at sende ejeren af have nr. X et anbefalet brev, om at han skulle påbegynde at rydde op og få noget af ukrudtet væk – skete det ikke vil det blive gjort på ejerens regning”. ”Man gik herefter over til at planlægge sommerfesten”: 1.8.1975 Citat fra bestyrelsesmøde: ”Formanden oplyste at Bygningsinspektoratet havde været i kolonien, og der var en del ting, som de var utilfredse med, og at de ville komme til efteråret for gennemgang af kolonien”. ”Bestyrelsen har vedtaget at købe skuret fra have nr. 63 for 1200 kr. da det er hårdt tiltrængt, for en del af redskaberne må stå ude”.

28.8.1975 Citat fra bestyrelsesmøde: ”Formanden oplyste der var givet dispensation til have nr. 16 og 20 da disse lå for tæt på vejen” ”Bestyrelsen overvejer at indføre vandingsforbud”. ”Have nr. X har i nattens mulm og mørke fyldt containeren med gamle møbler hjemme fra sin private adresse, bestyrelsen har vedtaget at sende ham en regning på 75 kr.”. ” Det oplyses at det er tilladt at have 2 havelåger, hvor det skønnes nødvendigt”. ”Bestyrelsen har vedtaget at plante nye træer på det grønne område, da de andre er gået ud”.

6.10.1975 Citat fra GENERALFORSAMLING: Fra formandens beretning: ”Henstilling om at spare på vandet, da vi for sommerhalvåret har fået en vandregning på 15.000 kr. – ”De stophaner der går i stykker skal vedkommende selv betale” – ” Det har desværre været os pålagt at opsige nogle lejemål” ”Vi er blevet opsagt af forsikringen da indbrud og hærværk oversteg 50.000 kr., der er blevet tegnet nye forsikringer, til højere præmier – Vi prøvede at nedsætte et vagthold i formandens hus og det gav bonus den samme nat, og det ser ud til at have hjulpet”.”Containeren har været en succes, men bestyrelsen henstiller til medlemmerne om at bruge den med omtanke, for en del medlemmer misbruger den endnu”. Der må afbrændes større ting på bålpladsen, så man ikke har medlemmernes overskydelige ting liggende rundt omkring i kolonien”. ” De opstillede kegler til blomster har pyntet godt op”. ”Bestyrelsens største ønske er at få et forsamlingshus, men vi håber på at det kommer hen ad vejen”. ”Telefonboksen er nu i orden”. ”Forslag om vedr. havevanding: 1. Vandingsforbud med slange og turbine fra midnat til kl. 18.00 – Haver med lige numre må vande fra kl. 18.00–24.00 på lige datoer, og haver med ulige numre må vande på ulige datoer fra kl. 18.00-24.00, bliver dette overtrådt er der fastsat en bod på 100,00 kr. – Forslaget godkendt”. 21.1.1976 Bestyrelsen holdt møde med festudvalget, citat fra mødet: ”Festudvalget meddelte at de vil afholde Sct. Hansfest lørdag d. 19. juni, der vil blive arrangeret fest for børnene om eftermiddagen og for de voksne om aftenen, og der er blevet lejet telt, musik, borde og stole, man medbringer selv mad og man må også gerne selv medbringe snaps, øl og sodavand skal købes i teltet. Entreen er sat til 10 kr.”.

8.3.1976 Citat fra bestyrelsesmøde: ”Der blev vedtaget at indkalde til pligtarbejde i løbet af foråret, og at man vil se at få fat i en tromle, så vi kan få tromlet gangene og parkeringspladserne. Endvidere talte man om at få Poul Arne til at efterse alle stophaner og undersøge om der lukkes for vandet om vinteren”. 

15.4.1976 Citat fra bestyrelsemøde: ”Have nr. 13 – 20 – 23 – 63 er til salg”.