Fælles arbejdsdag, søndag d. 30. maj 2021

Stort fremmøde til årets første fælles arbejdsdag. Der blev arbejdet på mange forskellige projekter. Der blev nået meget, også hygge og snak og Anettes hjemmebagte kanelsnegle. Det var ikke gået uden dem !

Oprensning af grøften mod syd ………..

Grøftens funktion er afvanding, for at afhjælpe store mængder af overfladevand i Haveforeningen.  Derfor er det vigtigt at man undlader at fylde haveaffald, afklippede grene og lignende  i grøften.

Oktober 2020

Ny bænk i kolonihaven

For enden af den ene af vores veje, er der nu opsat en fælles bænk og bord. Til fælles glæde og fornøjelse. Arrangementet er tegnet af Andreas ( have 79 ). Det er også Andreas der har stået for opførelsen.  Andreas stiller tegningerne til rådighed, hvis andre skulle føle sig inspireret til at opføre et lignende arrangement, andre steder i haven. Flot arbejde,  Andreas !  Vi lægger lige et par billeder på …….. har lovet Andreas, at fotografere igen når det er blevet malet. 

AFFALDSSORTERING

Vi råder over 3 typer affaldscontainere 

–  en container til papir og småt pap
– en container til glas, plast, metal ( flasker, skyllede glas fra husholdningen, øldåser, hårde plastflasker eller andet hårdt plastemballage – IKKE PLASTIKPOSER )
– en container til restaffald ( husholdningsaffald – plastposer etc. )

Stort affald og affald fra haven, jord, planter, hækafklip etc. afleveres på Genbrugsstationen.   TAK !

Det nye skilt

Har du lagt mærke til det nye skilt ved indkørslen til Haveforeningen. Der har indtil nu, kun stået Hestebjerrefaldet, som er navnet på vejen ind til og rundt om (bagved) Haveforeningen – ikke vejen til højre ved de malede sten og stikvejene. Derfor står der nu Haveforeningen Humlehaven – som er den korrekte (og formelle) betegnelse for området. Haveforeningen Humlehaven og så dit husnummer, 8200 Aarhus N. – Posten reagerer stadig på Hestebjerrefaldet (også selvom numrene ikke overholder de gældende kommunale regler – ulige / lige numre på hver side af vejen).