Corona-situationen

Kære Medlemmer Corona virus situationen gør at ingen ting er som det plejer. Derfor har vi i Humlehaven også været nødt til, at ændre planer og gøre ting anderledes.

  • Du må allerede fra den 17. marts flytte ud i kolonihaven.
  • At de fælles toiletter holdes lukket indtil videre.
  • Man kan ikke låne traileren.
  • Håndtere affalds containerne – ved brug af hansker – sprit af – brug sprit klude.
  • BEHOLD jeres have affald i lyse sække i egen have til der åbnes igen på genbrugs stationerne.
  • Bestyrelsesmøde tid i fælleshuset er udsat til ubestemt tid ( afventer udviklingen )
  • Ingen fælles arrangementer. Sæsonstart med Døde duer olign. udsat. ( Afventer udviklingen)
  • Fælles arbejdsdag den 24-05 ( Afventer udviklingen )
  • VIS HENSYN – HOLD AFSTAND- sådan passer du på dig selv og andre.


Kolonihaveforbundet anbefaler alle fælles arrangementer aflyses på ubestemt tid.

Som situationen er lige nu afventer vi og ser udviklingen. Ingen ved hvordan situationen er om 14 dage – så derfor venter vi med at tage en endelig beslutning om gennemførelse eller udskydelser.Afhængigt af hvordan situationen udvikler sig kan det være at vi ikke åbner for personlig fremmøde til bestyrelsesmøder.- evt. ringeI vil høre nærmere om bestyrelsesmødernes dato.
Vi håber at I viser forståelse for beslutninger der kun har til hensigt, at holde alle sunde og raske.
I disse Corona-tider er vi heldige at vi har muligheden for at komme ud i frisk luft og lys i vores kolonihave. Der er mindre chance for at blive smittet i kolonihaven, hvis man ellers overholder de forbud og anbefalinger myndighederne har givet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Inge Reinholdt

AFFALDSSORTERING

Vi råder over 3 typer affaldscontainere 

–  en container til papir og småt pap
– en container til glas, plast, metal ( flasker, skyllede glas fra husholdningen, øldåser, hårde plastflasker eller andet hårdt plastemballage – IKKE PLASTIKPOSER )
– en container til restaffald ( husholdningsaffald – plastposer etc. )

Stort affald og affald fra haven, jord, planter, hækafklip etc. afleveres på Genbrugsstationen.   TAK !

Det nye skilt

Har du lagt mærke til det nye skilt ved indkørslen til Haveforeningen. Der har indtil nu, kun stået Hestebjerrefaldet, som er navnet på vejen ind til og rundt om (bagved) Haveforeningen – ikke vejen til højre ved de malede sten og stikvejene. Derfor står der nu Haveforeningen Humlehaven – som er den korrekte (og formelle) betegnelse for området. Haveforeningen Humlehaven og så dit husnummer, 8200 Aarhus N. – Posten reagerer stadig på Hestebjerrefaldet (også selvom numrene ikke overholder de gældende kommunale regler – ulige / lige numre på hver side af vejen).