AFFALDSSORTERING

Vi råder over 3 typer affaldscontainere 

–  en container til papir og småt pap
– en container til glas, plast, metal ( flasker, skyllede glas fra husholdningen, øldåser, hårde plastflasker eller andet hårdt plastemballage – IKKE PLASTIKPOSER )
– en container til restaffald ( husholdningsaffald – plastposer etc. )

Stort affald og affald fra haven, jord, planter, hækafklip etc. afleveres på Genbrugsstationen.   TAK !

Det nye skilt

Har du lagt mærke til det nye skilt ved indkørslen til Haveforeningen. Der har indtil nu, kun stået Hestebjerrefaldet, som er navnet på vejen ind til og rundt om (bagved) Haveforeningen – ikke vejen til højre ved de malede sten og stikvejene. Derfor står der nu Haveforeningen Humlehaven – som er den korrekte (og formelle) betegnelse for området. Haveforeningen Humlehaven og så dit husnummer, 8200 Aarhus N. – Posten reagerer stadig på Hestebjerrefaldet (også selvom numrene ikke overholder de gældende kommunale regler – ulige / lige numre på hver side af vejen).