Fælles arbejdsdag, søndag d. 30. maj 2021

Stort fremmøde til årets første fælles arbejdsdag. Der blev arbejdet på mange forskellige projekter. Der blev nået meget, også hygge og snak og Anettes hjemmebagte kanelsnegle. Det var ikke gået uden dem !

Oprensning af grøften mod syd ………..

Grøftens funktion er afvanding, for at afhjælpe store mængder af overfladevand i Haveforeningen.  Derfor er det vigtigt at man undlader at fylde haveaffald, afklippede grene og lignende  i grøften.

Oktober 2020

Ny bænk i kolonihaven

For enden af den ene af vores veje, er der nu opsat en fælles bænk og bord. Til fælles glæde og fornøjelse. Arrangementet er tegnet af Andreas ( have 79 ). Det er også Andreas der har stået for opførelsen.  Andreas stiller tegningerne til rådighed, hvis andre skulle føle sig inspireret til at opføre et lignende arrangement, andre steder i haven. Flot arbejde,  Andreas !  Vi lægger lige et par billeder på …….. har lovet Andreas, at fotografere igen når det er blevet malet. 

OBS – Sankt Hans bål aflyst 2020

Obs.Bestyrelsen har besluttet med myndighedernes anbefaling fra 8 juni af større arrangementer ikke må være over 50 personer samlet. Da vi ikke kan overholde disse afstandsregler og samtidig  have tilladelse til, at have bål udenfor vores matrikel, holder vi desværre ikke Sankt Hans bål i år.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Humlehavens nye bibliotek

Humlehavens helt eget “put and take bibliotek” – står ved Dueslaget. – (Er bygget og sponsoreret af Kim i have 48 ). Meningen er: man tager en bog, som man gerne vil læse, man sætter den tilbage når den er læst, eller man sætter en anden – kan også bruges til dvd film, spil etc.

Grundet CORONA virus udskydes Generalforsamlingen til den 3. september 2020

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens generelle vejledning for større forsamlinger er det besluttet at udskyde haveforeningens generalforsamling; dette dog med forbehold for ændrede vejledninger. 

Generalforsamlingens indkaldelse udsendes på et senere tidspunkt. Sidste frist for fremsendelse af forslag til generalforsamling er den 7. juli 2020. Sendes til foreningens mail eller lægges i formandens postkasse i have nr. 51.

Alle der er på valg forbliver på deres poster indtil generalforsamlingen. Fra den 11. juni og frem til generalforsamlingen den 3. september træffes der ikke beslutninger med nævneværdige konsekvenser for foreningen økonomi; drift og nødvendige udgifter til dækning af fx skader med følgevirkninger er undtaget. 

Hvad sker der i haveforeningen? 

Desværre ikke så meget i fælles forsamling!

Alle bedes følge Sundhedsmyndighedernes udmeldinger i forbindelse med CORONA virus.

Der kan desværre – som det ser ud nu – ikke afholdes, Døde Duer, sommerfest eller andre fælles arrangementer i haveforeningen. 

Salg af haver

Vurdering, fremvisning og salg af haver ser det lige nu ud til, at vi kan åbne for pr. den 11. maj 2020 – dog med restriktioner, som involverede vil høre nærmere om i forbindelse hermed. 

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Kontingentopkrævning / Haveleje

Nu er vores nye opkrævningssystem på plads. I har sidst i marts modtaget en mail med indbetalingsoplysninger. Med det nye system vi slipper bl. a for at betale porto for udsendelse af indbetalingskort.
OBS: Tilmeld venligst din betaling til betalingsservice – det er billigst og nemmest for haveforeningen. Der betales i 4 rater således for 2020: Januar (februar) – April – juli – oktober  med forfaldsdag den 10 i mdr.

 

Kør forsigtigt :-)

Der bliver for tiden flere og flere børnefamilier i vores haveforening – og dermed mere trafik på vejene af børn på cykler, børn der løber på besøg hos hinanden eller forældre der går tur med barnevognen.

Derfor må vi på det kraftigste henstille til, at der ikke køres for stærkt – hverken i bil, eller på knallert eller cykel. Vi skal passe på hinanden. Sænk farten – du når det nok! Kør Forsigtigt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Inge Reinholdt

Corona-situationen

Kære Medlemmer Corona virus situationen gør at ingen ting er som det plejer. Derfor har vi i Humlehaven også været nødt til, at ændre planer og gøre ting anderledes.

  • Du må allerede fra den 17. marts flytte ud i kolonihaven.
  • At de fælles toiletter holdes lukket indtil videre.
  • Man kan ikke låne traileren.
  • Håndtere affalds containerne – ved brug af hansker – sprit af – brug sprit klude.
  • BEHOLD jeres have affald i lyse sække i egen have til der åbnes igen på genbrugs stationerne.
  • Bestyrelsesmøde tid i fælleshuset er udsat til ubestemt tid ( afventer udviklingen )
  • Ingen fælles arrangementer. Sæsonstart med Døde duer olign. udsat. ( Afventer udviklingen)
  • Fælles arbejdsdag den 24-05 ( Afventer udviklingen )
  • VIS HENSYN – HOLD AFSTAND- sådan passer du på dig selv og andre.


Kolonihaveforbundet anbefaler alle fælles arrangementer aflyses på ubestemt tid.

Som situationen er lige nu afventer vi og ser udviklingen. Ingen ved hvordan situationen er om 14 dage – så derfor venter vi med at tage en endelig beslutning om gennemførelse eller udskydelser.Afhængigt af hvordan situationen udvikler sig kan det være at vi ikke åbner for personlig fremmøde til bestyrelsesmøder.- evt. ringeI vil høre nærmere om bestyrelsesmødernes dato.
Vi håber at I viser forståelse for beslutninger der kun har til hensigt, at holde alle sunde og raske.
I disse Corona-tider er vi heldige at vi har muligheden for at komme ud i frisk luft og lys i vores kolonihave. Der er mindre chance for at blive smittet i kolonihaven, hvis man ellers overholder de forbud og anbefalinger myndighederne har givet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Inge Reinholdt