AFFALDSSORTERING

Vi råder over 3 typer affaldscontainere 

–  en container til papir og småt pap
– en container til glas, plast, metal ( flasker, skyllede glas fra husholdningen, øldåser, hårde plastflasker eller andet hårdt plastemballage – IKKE PLASTIKPOSER )
– en container til restaffald ( husholdningsaffald – plastposer etc. )

Stort affald og affald fra haven, jord, planter, hækafklip etc. afleveres på Genbrugsstationen.   TAK !